Απορίες για την Ρωσική γραμματική
3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
22.04.2010 10:10:24

Helft mir bitte, den Satz zu korrigieren...

 
από NotRussian
Hallo!

Ich habe hier für eine Aufgabe was zusammengestellt, weiss aber nicht, ob es so ganz richtig ist:

Все пять лауреатов конкурса было награждено призами.

Ist das so ganz richtig?
 
22.04.2010 11:07:12

Re: Helft mir bitte, den Satz zu korrigieren...

 
από rlar
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 325
Εγγραφή: 16.03.2010 11:07:29
былИ награжденЫ

weil es sich auf лауреаты bezieht
 
22.04.2010 11:16:35

Re: Helft mir bitte, den Satz zu korrigieren...

 
από NotRussian
Gut, ich muss also auf die Substantive schauen, auf die sich die partizipien beziehen sollen...
 
 

3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文