Απορίες για την Ρωσική γραμματική
3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
23.04.2010 13:26:40

geliebte Adverbialpartizipien

 
από Επισκέπτης
Tag!

Ich versuche gerade ein Paar Formen zu bilden...
sind die folgenden Versuche gelungen:

Он ушёл, законча работу
Она была безтешна,погребив мужа ?

wenn nicht, warum--> welche Regeln gibt es da?

Ich zähle auf eure Hilfe.
 
04.05.2010 15:01:34

Re: geliebte Adverbialpartizipien

 
από rlar
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 325
Εγγραφή: 16.03.2010 11:07:29
закончИВ
погребЯ
 
05.05.2010 00:11:03

Re: geliebte Adverbialpartizipien

 
από Επισκέπτης
Danke!:)

Aber warum ist es so?
 
 

3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文