Απορίες για την Ρωσική γραμματική
7 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
06.04.2010 10:33:08

etwas, was zu der frage unten vllt passt...

 
από Interessierte
Ja, zu den Wörtern, die weich enden:

sind sie generell immer feminin?

ich habe gehört, das wort дуэль sei maskulin.Stimmt es?
Wie wird es dannn dekliniert?
 
11.04.2010 21:37:49

Re: etwas, was zu der frage unten vllt passt...

 
από study
also meines Wissens nach sind sie nicht alle feminin, aber die meisten, z. B. конь (das Pferd)hat das weiche n am Ende, aber ist maskulin. Oder das Wort иней (der Reif)endet auch weich, ist aber auch maskulin.

дуэль ist feminin, kann mir anders nicht vorstellen!
 
12.04.2010 10:23:09

Re: etwas, was zu der frage unten vllt passt...

 
από Robin
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 206
Εγγραφή: 19.03.2010 12:40:28
День ist z.B. auch maskulin. Das muss mit den Wörtern mitgelernt werden.

Robin

Kostenlos mit Tutoren Deutsch lernen und üben im Internet: AboutGerman.net
 
12.04.2010 11:54:04

Re: etwas, was zu der frage unten vllt passt...

 
από Lady_Godiva.ru
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 92
Εγγραφή: 01.03.2010 13:39:22
дуэль ist maskulin, auch wenn es schwer vorstellbar ist...
 
12.04.2010 20:45:32

Re: etwas, was zu der frage unten vllt passt...

 
από study
Also, дуэль ist feminin.
Zum Vergleich: Hier ist das Deklinationsparadigma:
Им. дуэль конь (maskulin)
Род. дуэли коня
Дат. дуэли коню
Вин. дуэль коня
Тв. дуэлью конём
Пред. о дуэли о коне

Bei den Wörtern weiblichen Geschlechts mit ь am Ende ist in allen Fällen die Endung -и, außer Именительный,винительный и предложный падеж.
 
14.04.2010 10:46:01

Re: etwas, was zu der frage unten vllt passt...

 
από Interessierte
Und тюль?
 
14.04.2010 13:17:32

Re: etwas, was zu der frage unten vllt passt...

 
από rlar
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 325
Εγγραφή: 16.03.2010 11:07:29
тюль ist feminin

тюль
тюли
тюли
тюль
тюлью
на тюли
 
 

7 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文