Απορίες για την Ρωσική γραμματική
2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
06.04.2010 10:29:55

ein Wort mit ь deklinieren

 
από StrategicCommando
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 75
Εγγραφή: 01.03.2010 09:49:35
Liebe Forumsinsassen :D ,

wie dekliniere ich das Wort 'рожь'.
Werden eigentlich alle Substantive mit ь gleich dekliniert?
 
11.04.2010 21:28:53

Re: ein Wort mit ь deklinieren

 
από study
Им. рожь
Род. ржи
Дат. ржи
Вин. рожь
Тв. рожью
Пред. ржи

Das Wort рожь ist weiblichen Geschlechts, mit ь gibt es auch Wörter männlichen Geschlechts, z. B. конь,
und es wird aber anders dekliniert, also andere Endungen.
 
 

2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文