Απορίες για την Ρωσική γραμματική
3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
28.05.2010 23:01:14

Die ewige Frage nach der Betonung

 
από StrategicCommando
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 75
Εγγραφή: 01.03.2010 09:49:35
Hallo alle!

Diesmal habe ich eine Frage zur Betonung des Wortes беспроводное.

беспроводнOе oder doch беспрOводное ?

Wer könnte mir helfen?

Grüße,

Strategic
 
30.05.2010 12:59:59

Re: Die ewige Frage nach der Betonung

 
από student
беспроводнOе.
 
30.05.2010 16:23:11

Re: Die ewige Frage nach der Betonung

 
από StrategicCommando
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 75
Εγγραφή: 01.03.2010 09:49:35
Danke! :)
 
 

3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文