Απορίες για την Ρωσική γραμματική
2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
10.03.2010 11:42:37

Deklination der Nomen mit ь am Ende

 
από Informationsmangel-fem
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 9
Εγγραφή: 09.03.2010 09:07:12
Mahlzeit!
Wie ist die Regel über die Deklination der Substantive mit Weichheitszeichen?
Beispiel:

'рысь'
Dekliniert bitte den Nomen.
Danke im Voraus!
 
16.03.2010 15:23:23

Re: Deklination der Nomen mit ь am Ende

 
από rlar
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 325
Εγγραφή: 16.03.2010 11:07:29
И рысь рыси
Р рыси рысей
Д рыси рысям
В рысь рысей
Т рысью рысями
П рыси рысях
 
 

2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文