Απορίες για την Ρωσική γραμματική
2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
15.03.2010 09:21:41

Bindestrich

 
από StrategicCommando
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 75
Εγγραφή: 01.03.2010 09:49:35
Hello again...

Wisst ihr, welche der folgenden Varianten richtig ist?

русский-немецкий словарь oder русско-немецкй словарь

Ich habe beide Varianten irgendwo gesehen...
 
16.03.2010 15:10:56

Re: Bindestrich

 
από rlar
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 325
Εγγραφή: 16.03.2010 11:07:29
Русско-немецкий ist richtig
 
 

2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文