Απορίες για την Ρωσική γραμματική
3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
29.03.2010 10:06:12

щ...ка

 
από Vorbeigehender
Schreibt man eigentlich 'щука' oder 'щюка'?
 
29.03.2010 12:48:01

Re: щ...ка

 
από [PONS] serge
Δημοσιεύσεις: 18
Εγγραφή: 29.03.2010 12:24:05
man schreibt 'щука', laut der Regel, die ich noch in der Schule gepaukt habe: "чу"-"щу" пиши с гласной "у"
;)
 
29.03.2010 13:15:34

Re: щ...ка

 
από Lady_Godiva.ru
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 92
Εγγραφή: 01.03.2010 13:39:22
Das ist nämlich eine sehr wichtige Faustregel.
 
 

3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文