Απορίες για την Ρωσική γραμματική
3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
23.03.2010 09:41:09

ткачиха

 
από Nichtwissender
Hallo, helft mir bitte, das Wort 'ткачиха' "auseinanderzubauen": was ist die Wurzel, was ist der Präfix etc....?
 
23.03.2010 11:33:58

Re: ткачиха

 
από rlar
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 325
Εγγραφή: 16.03.2010 11:07:29
Wurzel - тк (vom Verb тк|ать)
Suffixe - ач-их
Endung - а
 
23.03.2010 11:42:06

Re: ткачиха

 
από Nichtwissender
Merci
 
 

3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文