Απορίες για την Ρωσική γραμματική
2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
30.03.2010 10:23:19

пол- ...

 
από StrategicCommando
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 75
Εγγραφή: 01.03.2010 09:49:35
Hallo,

schreibt man eigentlich 'пол-' mit dem Substantiv zusammen oder nicht ?

z.B.: полчаса oder пол часа ?
 
31.03.2010 13:46:47

Re: пол- ...

 
από rlar
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 325
Εγγραφή: 16.03.2010 11:07:29
es wird separat mit einem Bindestrich geschrieben wenn das Wort mit einem Vokal oder "л" anfängt, ansonsten zusammen:

пол-лимона, пол-литра

полчаса

die genaue Regel lautet:

Пол- (половина) с последующим родительным падежом существительного, если существительное начинается с гласной буквы или согласной л, например: пол-оборота, пол-яблока, пол-лимона, но: полметра, полчаса, полкомнаты; через дефис пишутся также сочетания пол- с последующим именем собственным, например: пол-Москвы, пол-Европы. Слова, начинающиеся с полу-, всегда пишутся слитно, например: в полуверсте от города, полустанок, полукруг.

http://gramota.ru/spravka/rules/?rub=def&text=19_19
 
 

2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文