Απορίες για την Γερμανική γραμματική
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 
05.04.2013 17:09:13

qual usar?

 
από saidled
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: 05.04.2013 17:06:47
wenn, wann oder als welche verwende ich?
 
 
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文