Απορίες για την Γερμανική γραμματική
3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
02.06.2012 05:58:07

deveria ter continuado a....

 
από Lucena
Olá! Alguém poderia me ajudar nessas dúvidas?

- Qual nome se dá a essa construção: "eu deveria ter continuado a..."
- Como se constrói em alemão uma frase como essa:

* Eu deveria ter continuado a estudar.
* Eu deveria ter continuado a frequentar a escola/o curso/a universidade...

Obrigada!
 
02.06.2012 10:16:58

Re: deveria ter continuado a....

 
από Daniel
Oi,

constroem assim:


"Eu deveria ter continuado a estudar."
>>> "Ich sollte das Lernen fortgesetzt haben"


"Eu deveria ter continuado a frequentar a escola/ocurso/a universidade"
>>> "Ich sollte den Besuch der Schule / des Kurses / der Universität fortgesetzt haben."


"frequentar": Dazu kann man, bezogen auf Bildungseinrichtungen "besuchen" sagen. Dies spiegelt eine gewisse Regelmäßigkeit wieder, mit
der am Unterricht teilgenommen wird.
 
02.06.2012 12:50:12

Re: deveria ter continuado a....

 
από Lucena
Caríssimo Daniel,

MUITO OBRIGADA PELA SUA VALIOSA AJUDA!!!

Liebe Grüsse

Lucena
 
 

3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文