Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Γερμανικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
18.11.2012 11:31:06

Textziffer

 
από pproost SHEPPARD
Textziffer
 
18.11.2012 15:06:27

Re: Textziffer

 
από Jeromi
pproost SHEPPARD έγραψε:Textziffer


Textziffer - (auch: Randziffer, Randzahl, Randnummer, Rn.)

numer na marginesie

akapit (oznaczony w tekście cyfrą)

punkt (oznaczony w tekście cyfrą)
 
 

2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文