Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Γερμανικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 
05.11.2014 18:45:29

stary zwrot grzecznościowy

 
από ernika
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 7
Εγγραφή: 08.05.2013 22:38:36
"Unser gnade zuuor [zuvor]". Tak zaczyna się stary list. Jak należałoby przetłumaczyć?
 
 
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文