Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Γερμανικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 
02.09.2013 08:32:20

sieci kolejowej

 
από mariagilbert
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: 02.09.2013 08:27:44
z zawieszonym ruchem pociągów decyzjami MTiGM i RM

lokalne, nieefektywne ekonomicznie

technologiczne
 
 
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文