Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Γερμανικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 
07.11.2011 23:02:02

przeaczanie języka

 
από RobSpringer
Die alte Version vom Interface fand ich besser. Man musste so z. Beispiel nicht jedes Mal zwischen den Sprachen Deutsch - Polnisch. , Polnisch - Deutsch umschalten. man hat ein Wort eingetragen und das Wörterbuch hat es automatisch erkannt in welcher Sprache es geschrieben wurde. Nun ist es viel umständlicer mit dem Umschalten. Hinzu hatte man eine direkten Zugriff zu dem Leipziger Lexikon und DWDS.
 
 
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文