Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Γερμανικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
15.05.2012 10:38:14

poszukujący pracy

 
από Επισκέπτης
OŚWIADCZENIE PRACODAWCY O ZAMIARZE ZATRUDNIENIA OSOBY BEZROBOTNEJ POSZUKUJĄCEJ PRACY [PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA
 
19.06.2012 01:04:05

Re: poszukujący pracy

 
από Stephusch
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 13
Εγγραφή: 02.06.2012 18:48:37
Gast έγραψε:OŚWIADCZENIE PRACODAWCY O ZAMIARZE ZATRUDNIENIA OSOBY BEZROBOTNEJ POSZUKUJĄCEJ PRACY [PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA


"Erklärung des Arbeitgebers über die Absicht der Anstellung arbeitssuchender Personen ohne Beschäftigung nach Beendigung der Schulung"
oder/albo "Erklärung des Arbeitgebers über die Absicht, arbeitssuchende Personen ohne Beschäftigung nach Beendigung der Schulung einzustellen"

Małe dopełnienie: Jeśli to wyrażenie nie jest nagłówkiem, trzeba dopełnić albo rodzajnik określony ("die Erklärung") albo rodzajnik nieokreślony ("eine Erklärung"). Natomiast wyrażenie jako nagłówek działa albo z rodzajnikiem określonym ("die Erklärung") albo lepiej zupełnie bez rodzajnika (po prostu "Erklärung").

Grüße von Stephan
Pozdrowienia od Stephana
 
 

2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文