Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Γερμανικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 
09.03.2012 14:31:11

pan a pan

 
από GvB
Hallo,

in einem (deutschen) Buch über den ersten Weltkrieg bin ich auf den polnischen Ausspruch "pan a pan" gestoßen. Anscheinend war das der Anruf, den russische Wachmannschaften gegenüber deutschen Kriegsgefangenen benutzten. Google Translate übersetzt mit "Herr und Herr", aber ich bin sicher, daß es eine bessere Entsprechung gibt. Wer kann helfen?

Danke
 
 
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文