Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Γερμανικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
25.11.2013 19:42:49

jak to bd po niemiecku????

 
από mila26
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 2
Εγγραφή: 25.11.2013 19:40:23
edukacja wczesnoszkolna
 
25.11.2013 23:13:37

Re: jak to bd po niemiecku????

 
από Helmut11
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 123
Εγγραφή: 02.11.2011 20:44:14
edukacja wczesnoszkolna ----Vorschulbildung.

Kinder vom 3. bis zum 6. Lebensjahr besuchen einen Kindergarten. Hier findet vorschulische Bildung,
 
 

2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文