Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Γερμανικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
10.05.2011 15:13:39

interesowac sie

 
από perelka
Witam,
czy zwrot "interesować sie czymś/kimś" należy przetłumaczyc na niemiecki jako "sich für etw interessieren" czy raczej "an etw. Interesse haben"? Jaka jest rożnica między tymi dwoma zwrotami?
 
15.05.2011 13:40:20

Re: interesowac sie

 
από joanna
W zasadzie obydwa podane warianty mają to samo znaczenie... polska konstrukcja czasownikowa może być oddana na niemiecki albo poprzez konstrukcję czasownikową albo rzeczownikową bez uszczerbku semantycznego.
 
15.05.2011 13:56:10

Re: interesowac sie

 
από perelka
o.k.!
 
 

3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文