Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Γερμανικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
4 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
09.05.2011 15:29:16

Euro-......

 
από joanna
Witam,

współczesny niemiecki zawiera mnóstwo złożeń z udziałem przedrostka "Euro" względnie ze skrótem "EU", jak np. EU-Kommisar, Eurokritiker, EU-Optimist, Eurocity itd. Czy, zakładając, że przedrostek ten symbolizuje nie tylko wspólną walutę europejską, dopuszczalne jest pozostawienie tego członu w takiej właśnie formie w polskim, tzn. eurofob (a nie fob Unii E.), eurokrytyk, euroobywatel, eurooptymista itd.... :?:

Dziękuję!
 
15.05.2011 14:05:18

Re: Euro-......

 
από miro
Bez obaw: również w polskim "zadomowiły się" się złożenia wyrazowe z "euro" i myślę, że nie wymagają one specjalnego komentarza, np. "eurokrytyk" zamiast krytyk Unii Europejskiej; "eurooptymizm" zamiast:optymizm związany z przystąpieniem/członkowstwem Polski w Unii Europejskiej.... itp.
 
15.05.2011 14:50:07

Re: Euro-......

 
από joanna
Ale niezbyt trafnie brzmiałoby tłumaczenie "europabeamter" jako "eurourzędnik"...
 
17.05.2011 14:24:49

Re: Euro-......

 
από lolly
właśnie tak! polecam lekturę "polityki", "wprost" etc.... Naszpikowane są one wręcz takimi złożeniami
 
 

4 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文