Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Γερμανικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 
01.10.2012 22:37:17

Brauche eine übersetzung. er an sie

 
από Lüger
Hey cousinchen wie geht es dir/euch? Was gibt es neues?
Der Frühling kommt schon mit kleinen schritten auf uns zu. Die Tage an denen die Temperaturen in den zweistelligen Bereich kommen häufen sich.
Mir geht es sehr gut. Nach nur einem Jahr habe ich schon gute chancen auf eine Beförderung in meiner Firma. Also noch steht nichts fest aber einige Leute in den Führungspositionen haben meinen Namen auf ihren Listen ganz oben stehen, habe ich gehört.
Außerdem soll ich demnächst wiedereinmal Überstunden abbauen und wollte dich fragen ob es dir vllt an Ostern passt oder ob ihr da vllt im Urlaub seid.

Vielen lieben Dank schonmal :)
 
 
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文