Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Γερμανικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
4 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
10.05.2011 13:43:25

"polakozercza literatura"

 
από zen
W jednym z tekstów na warsztatach z transaltoryki pojawia się zdanie: "Nie pozostawili po sobie polakożerczej literatury, (...)" . Jak najzręczniej przetłumaczyć je na niemiecki?

Dzięki!
 
15.05.2011 13:45:39

Re: "polakozercza literatura"

 
από joanna
= "sie hinterließen keine polnischfeindliche Literatur"
 
15.05.2011 13:50:22

Re: "polakozercza literatura"

 
από adamus
sie hinterließen keine Literatur, die antipolnische Stimmung propagierte....
 
15.05.2011 14:11:28

Re: "polakozercza literatura"

 
από krakowiak
Mimo wszystko oryginał wydaje mi się nadal bardziej drapieżny od waszych propozycji....
 
 

4 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文