Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Γαλλικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
22.03.2015 10:48:49

wortstark

 
από dlustig
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: 04.05.2013 10:46:29
Was bedeutet dises Wort? Danke für die Antwort.
Que signifie ce mot ? Merci pour la réponse.
 
22.03.2015 12:00:56

Re: wortstark

 
από bab1
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 787
Εγγραφή: 29.06.2011 11:20:09
Mit dem Kontext wäre es vielleicht leichter.Wortstark ist der Name einer Agentur. Bonne journée!
 
 

2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文