Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Γαλλικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
13.10.2014 15:01:28

Schuss

 
από jwcg
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: 13.10.2014 15:00:21
wie übersetzt man: Schuss - Gegenschuss (im Kino)
 
14.10.2014 10:04:01

Re: Schuss

 
από joeseladouille
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 33
Εγγραφή: 21.05.2014 11:11:53
Champ-contrechamp
 
 

2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文