Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Γαλλικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 
25.11.2013 10:12:50

rocken

 
από aline.watermann
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: 25.11.2013 10:10:54
"Du wirst das schon rocken" z.B. eine Prüfung, den Tag, im Sinne du wirst den Tag meistern oder die Herausforderung
 
 
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文