Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Γαλλικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 
02.07.2014 22:28:30

Question traduction DE-FR (vocabulaire juridique)

 
από MaliaMhc26
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 2
Εγγραφή: 02.07.2014 10:40:42
Bonjour,
J'aurais besoin d'aide pour un passage de traduction dans le domaine juridique qui a pour sujet une amende de stationnement :

"Die Überweisung mit Antrag erfolgt auf Ersuch der Firma." / "die Eröffnung der Überweisung mit Antrag an der verantwortlichen Lenker"

Je ne comprends pas ce qu'est cette "Überweisung mit Antrag" ni, du coup, ce qu'est "die Eröffnung der Überweisung [...]".
Pourrait-il s'agir d'une version abrégée de "Strafantrag" ?

Merci
 
 
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文