Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Γαλλικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
02.07.2012 17:23:33

natürlich

 
από chöbi
Hey
Was heißt: Natürlich liebe ich meine Hobbys. ?
Wäre nett wenn mir das jemand beantworten könnte.
 
08.07.2012 20:28:38

Re: natürlich

 
από Friedericus
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 229
Εγγραφή: 23.01.2012 19:59:54
Etwas seltsam, der Satz: Hobbies liebt man wohl, sonst wären es ja keine Hobbies
oder der Kontext ist ein anderer
Versuch:
Evidemment,/ bien sûr,/ j'aime mes hobbies
mes hobbies, c'est évident que je les aime
mes hobbies, je les aime, bien sûr/cela va sans dire
Gruß
Friedericus
 
 

2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文