Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Γαλλικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
29.10.2013 08:59:09

ist es ein Ausdruck?

 
από bab1
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 787
Εγγραφή: 29.06.2011 11:20:09
In dem selben Brief,von dem ich schon gestern gesprochen habe,finde ich :"Mein Bursche mit dem nötigen Gepäck und Hundchen war mit der Bahn gefahren.".Ich übersetze : "mon ordonnance était venu par le train avec les bagages et ....???"Was bedeutet dieses " Hundchen"? Ich hätte das mit Umlaut geschrieben. Also! Ist der Mann mit einem kleinen HUnd gefahren? Oder ist es ein Ausdruck "mit Gepäck und Hundchen"? Danke! und bonne journée!
 
29.10.2013 12:22:38

Re: ist es ein Ausdruck?

 
από folletto
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 1605
Εγγραφή: 20.03.2011 15:03:37
Bonjour bab1,

Hundchen ist ein kleiner Hund. (ugs, regional)
Heute und auf Hochdeutsch sagt man wohl 'Hündchen'.

"mit Gepäck und Hundchen" ist keine Redewendung, es bedeutet einfach, dass er mit Gepäck undkleinem Hund unterwegs ist.

Gruß

Wer eine Fremdsprache lernt, zieht den Hut vor einer anderen Nation.
Martin Kessel
 
29.10.2013 20:20:05

Re: ist es ein Ausdruck?

 
από bab1
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 787
Εγγραφή: 29.06.2011 11:20:09
un grand merci à toi ,Folletto! et bonne soirée!
 
 

3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文