Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Γαλλικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
26.04.2012 12:16:31

idealiter, realiter

 
από OTO
Bonjour,
j'ai lu les termes "idealiter" et "realiter" dans un texte scientific allemand. Je suppose savoir l'origine de ces mots ( --> idéal -->réalité).
Est-ce que ce sont des mots courants dans la litérature scientifique?
Je ne les trouve pas dans le dictionnaire :(

Merci d'avance pour vos idées.
 
26.04.2012 20:01:22

Re: idealiter, realiter

 
από bab1
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 787
Εγγραφή: 29.06.2011 11:20:09
Hallo! Ich denke,dass "realiter" "in Wirklichkeit" bedeutet und "idealiter" "im Idealfall". Bonne soirée!
 
 

2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文