Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Γαλλικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
17.10.2012 19:16:26

freundliche grüße

 
από Andreas Ludwig
Mit besten Grüßen
Mit freundlichen Grüßen
Abschluss eines Geschäftsbriefes an unbekannte Empfänger.
 
17.10.2012 20:17:39

Re: freundliche grüße

 
από folletto
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 1605
Εγγραφή: 20.03.2011 15:03:37
Salut Andreas Ludwig,

meine Vorschläge


Formelle/offizielle Schreiben:
Veuillez agréer, Monsieur (Madame), mes salutations (très) distinguées
Veuillez agréer, Monsieur (Madame), nos salutations les meilleures
Veuillez agréer Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués


Weniger formell:
Meilleures salutations
Sincèrement
Bien à vous
Avec mes meilleures salutations
Cordialement


Bonne soirée

Wer eine Fremdsprache lernt, zieht den Hut vor einer anderen Nation.
Martin Kessel
 
 

2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文