Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Γαλλικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 
21.09.2015 00:29:33

Feilhaben

 
από PVLSANS
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: 21.09.2015 00:21:18
Im Wörterbuch Französisch-Deutsch und umgekehrt gibt es den Eintrag «Maulaffen feilhaben». Ich bin der Meinung, dass es sich dabei um einen Fehler handelt. Wenn man diese Wortzusamenstellung in die Suchmaschine eingibt, dann kommt nur Quatsch heraus. Außerdem existiert de Eintrag «bayer aux corneilles» auf der PONS-Website auch mit der Übersetzung «Maulaffen feilhalten», welche ich für die richtige halte. Ich fordere hiermit, dass dieser Eintrag gelöscht wird, weil ich nicht weiß, wo sonst.
 
 
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文