Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Γαλλικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 
19.03.2015 13:31:37

ESD-gerecht

 
από Altariel192
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 4
Εγγραφή: 18.03.2015 07:53:40
Ich suche eine Übersetzung für das Wort ESD-gerecht. Unten der Satz mit dem Kontext. Vielleicht hilft das weiter. Danke vorab für die Mithilfe.


Schäden durch elektrostatische Aufladung können durch den Einsatz von ESD-gerechten Einrichtungen, wie z. B. Personen-Erdungssystemen, Arbeitsplätzen, Stühlen, Behältern, Verpackungen usw. verhindert werden.
 
 
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文