Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Γαλλικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 
05.01.2014 18:34:36

Cyrano de Bergerac - wer kennt einen Witz, ein Rätsel, eine

 
από Garuda
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 2
Εγγραφή: 05.01.2014 18:02:44
Liebes Forum,

dies ist mein allererster Beitrag. Ich bin mir nicht sicher, ob ich in der passenden Rubrik poste :?, da ich keine Übersetzung suche.

Für eine kurzes Referat über C. de Bergerac suche ich einen pfiffigen Einstieg auf französisch ins Thema - eine Rätselfrage, einen Witz, eine Scherzfrage...
Alle aus meiner Klasse haben das Buch gelesen, deshalb möchte ich nicht einfach mit einem Zitat aus dem Buch beginnen sondern mit etwas Neuem / Unbekanntem das Interesse wecken.

Ich freue mich über jeden Tipp oder Link!

Garuda
 
 
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文