Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Γαλλικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
26.06.2012 18:35:01

übersetzung ins französische

 
από otnorot
Bonjour :)

Ich suche zur genauen Absicherung eine Übersetzung eines Satzes. Die Ausgangssprache ist Latein: ''lux semper tenebras vincit'' - was im übertragenen Sinne soviel heißt wie ''Licht besiegt stets die Dunkelheit''.
Kann jmd. mir dazu die französische Übersetzung nennen?
Wäre ''la lumière vainc toujours l'obscurité'' richtig ?

Schonmal ein merci an die Rückmeldungen :)
 
26.06.2012 19:43:01

Re: übersetzung ins französische

 
από folletto
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 1605
Εγγραφή: 20.03.2011 15:03:37
Salut otnorot !

Mein Vorschlag:

Lumière toujours conquiert l'obscurité


Lux tenebras semper vincit -> ? Das Licht besiegt stets die Dunkelheit.


Bonne soirée

Wer eine Fremdsprache lernt, zieht den Hut vor einer anderen Nation.
Martin Kessel
 
 

2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文