Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Γαλλικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
12.07.2012 19:43:36

Ärztin

 
από gülsah
Wenn ich sagen will die Ärztin muss ich da Le médecin oder la médecin
 
12.07.2012 20:32:58

Re: Ärztin

 
από bab1
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 787
Εγγραφή: 29.06.2011 11:20:09
wir sagen"le médecin".Wenn das Wort mit -logue endet , kann man beides sagen:le/la radiologue,le/la gynécologue. Bonsoir!
 
01.08.2012 21:58:35

Re: Ärztin

 
από Friedericus
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 229
Εγγραφή: 23.01.2012 19:59:54
wenn betont werden soll, dass es sich um eine Ärztin handelt:
une femme médecin
c'était une femme médecin qui m'a examiné
oder man lässt in einem weiteren Satz einfließen, dass es sich um eine Frau handelt
A l'hôpital, le médecin, une jeune femme, - m'a..........
es geht auch:
la docteurE
vgl. Petit Robert
umgangssprachlich kann man auch sagen:
la toubib
es gibt einen Film mit dem Titel "La toubib du régiment", siehe Google
Gruß
Friedericus
 
 

3 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文