Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Αγγλικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
19.01.2015 01:27:52

weitervermitteln

 
από sulaiman.durrani
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: 19.01.2015 01:23:16
nur Weiter Vermittlung und Organisation von ehrenamtlichen Hilfen
 
25.01.2015 11:56:56

Re: weitervermitteln

 
από [PONS] Linguistin
Δημοσιεύσεις: 273
Εγγραφή: 09.03.2010 21:59:03
Vielleicht so:

only re-assignment and organisation of volunteers
 
 

2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文