Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Αγγλικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 
25.06.2013 18:11:06

thematisieren

 
από FlorianIchiban
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: 25.06.2013 18:06:44
thematisieren,

in an abstract way, regarding objects.

Die Stadt thematisiert lediglich ihren eigenen Zerfall.

the city merely broaches the issue of its own demise..?
 
 
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文