Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Αγγλικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
24.11.2013 02:39:36

Sturmgewehr

 
από FrauWalker
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 2
Εγγραφή: 24.11.2013 02:34:48
is this referencing an automatic weapon? it is referenced in a text called "Deutsch im Einsatz" published by the Goethe Institut.
 
26.11.2013 09:36:36

Re: Sturmgewehr

 
από Fishnchips
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 230
Εγγραφή: 20.10.2011 14:00:13
Hello Frau Walker,

"Sturmgewehr" does not simply equate with "automatic weapon".

According to Wikipedia, the term "Sturmgewehr" (StGw) refers to relatively light and compact multi-purpose military weapons, which are, technically speaking,machine carabines. These generally refer to semi-automatic and fully-automatic weapons. Check the reference:

http://de.wikipedia.org/wiki/Sturmgewehr

English: "Assault rifle" - which is referred to as "a selective fire (selective between semi-automatic, automatic and/or burst fire) rifle that uses an intermediate cartridge and a detachable magazine".

Reference: http://en.wikipedia.org/wiki/Assault_rifle
 
 

2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文