Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Αγγλικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 
26.05.2014 10:19:54

Schanze

 
από Karl2
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: 19.03.2013 13:20:31
Wie heißt eine Schanze auf der z.B. Kanonen positioniert sind (z.B. Türkenschanze in Wien?)
 
 
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文