Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Αγγλικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 
20.09.2013 18:27:18

sauber

 
από connie_s
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 5
Εγγραφή: 11.09.2013 23:36:46
Sie war stolz, den Parcours sauber abzuschreiten oder einen guten Sprung gemacht zu haben. She was proud to stride out the show jumping course cleanly, or to have done a good jump. Is striding out the show jumping course something one would do "cleanly" or is there a better adverb to use here?
 
 
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文