Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Αγγλικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
4 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
15.10.2013 11:43:46

Restdruck im System entlüften

 
από Laura77
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 291
Εγγραφή: 17.10.2011 15:37:18
Hi,

any technically-minded out here? I just translated the following sentence, however, it sounds a bit awkward:
BTW it's about a machine which presses ceramic to make dental restorations out of powder.

" Dies ist notwendig, um den Restdruck im System von der Einstellung 5 bar zu entlüften"

My version is
"This is required to release the pressure remaining in the system from the setting of 5 bar.

Any takers to improve this?? Maybe using "residual pressure"????

TIA :D
Laura
 
23.10.2013 16:42:23

Re: Restdruck im System entlüften

 
από Laura77
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 291
Εγγραφή: 17.10.2011 15:37:18
Hallo,

schade, dass keener geantwortet hat. Es ware schön gewesen, meien Übersetzung zu vergleichen

.
 
22.11.2013 14:32:07

Re: Restdruck im System entlüften

 
από Laura77
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 291
Εγγραφή: 17.10.2011 15:37:18
H@all,

It would be great to have a second opinion on this translation?
Nobody like to try? :mrgreen:


TIA
Laura77
 
10.12.2013 17:18:49

Re: Restdruck im System entlüften

 
από Laura77
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 291
Εγγραφή: 17.10.2011 15:37:18
Hi@all,

any suggestions?
 
 

4 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文