Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Αγγλικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
20.12.2014 18:55:35

Reizgas gender?

 
από Mister Right
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: 20.12.2014 18:48:57
Hallo
i just heard of a "Reizgas" attack in a store on WDR5. When I looked up the word here, the gender is listed as 'm', but wouldn't it be like das Gas?
Thanks! -David
 
22.12.2014 11:40:17

Re: Reizgas gender?

 
από folletto
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 1605
Εγγραφή: 20.03.2011 15:03:37
Hi Mister Right,

yes it should be 'das Reizgas'

Regards

Wer eine Fremdsprache lernt, zieht den Hut vor einer anderen Nation.
Martin Kessel
 
 

2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文