Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Αγγλικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 
24.02.2015 20:21:39

Projektprüfung

 
από mariatheresia
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: 24.02.2015 20:03:23
Projektprüfung - ein neues Verfahren im Praxisunterricht von Wirtschaft und Soziales in Bayern. Zielsetzung und Planung: selbstständiges Planen und Vorbereiten des Arbeitsprozesses sowie die Dokumentation des Vorgehens in der Projektmappe nach einem vorgegebenen Thema in gruppenteiligem Arbeiten.
Meines Wissens bisher nur in Bayern im Lehrplan.
Kann mir das jemand schlüssig übersetzen bitte?
 
 
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文