Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Αγγλικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
21.05.2014 17:42:56

irregular verbs

 
από mustikubay
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: 21.05.2014 17:38:52
awake - awoke - awoken
be - was/were - been
beat - beat - beaten
become - became - become
begin - began - begun
bend - bent - bent
bet - bet - bet
bid - bid - bidbite - bit - bittenblow - blew - blownbreak - broke - brokenbring - brought - broughtbroadcast - broadcast - broadcastbuild - built - builtburn - burned - burntbuy - bought - boughtdig - dug - dugdo - did - donedraw - drew - drawndrive - drove - drivendrink - drank - drunkfind - found - foundhave - had - hadhear - heard - heardhide - hid - hiddenhold - held - heldkeep - kept - keptlay - laid - laidlead - led - ledlend - lent - lentmake - made - madepay - paid - paidput - put - putread - read - readride - rode - riddensay - said - saidsell - sold - soldsend - sent - sentshow - showed - showed/shownsleep - slept - sleptspeak - spoke - spokenspend - spent - spentstand - stood - stoodtell - told - toldunderstand - understood - understood
 
07.07.2014 20:37:08

Re: irregular verbs

 
από [PONS] Linguistin
Δημοσιεύσεις: 273
Εγγραφή: 09.03.2010 21:59:03
Ich bin sicher, dass alle Vokabeln im PONS Wörterbuch stehen... 8-) :roll:
 
 

2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文