Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Αγγλικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
18.02.2014 15:22:29

Hungerstil

 
από mikehaubold
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: 18.02.2014 15:20:46
Hungerstil
Hungerstilhaus
Hungerstilarchitektur
 
19.02.2014 15:44:33

Re: Hungerstil

 
από Laura77
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 291
Εγγραφή: 17.10.2011 15:37:18
Hi mikehaubold

I wouldn't translate this, but would u se the German term "Hungerstil" in italics or with inverted commas, and give the English meaning in brackets.
Background: An architectural style in Dresden resulting from impoverishment following the Seven Years' War: the ornate Rococo style gave way to a simpler, neo-classical style referred to literally as the Hungerstil ("hunger style").

Or, I would paraphrase it, e.g. "pared down architectural style", or "reduced (more neoclassical) architectural style" , and then give the original German term as above.

Regards
Laura77
 
 

2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文