Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Αγγλικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
04.05.2015 14:16:59

Gröfaz

 
από einmalig
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: 18.05.2013 09:07:58
Dieses Wort ist mir unbekannt. In der Beschreibung des Taschenbuches - Er ist wider da - der Roman von Timur Vermes.
Meine Mutterzunge ist englisch. Was bedeutet dieses Wort...
 
04.05.2015 15:11:48

Re: Gröfaz

 
από folletto
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 1605
Εγγραφή: 20.03.2011 15:03:37
Hi einmalig,

Gröfaz (auch in der Schreibweise GröFaZ) ist ein als Spottname gebrauchtes Akronym für „Größter Feldherr aller Zeiten“ und bezeichnete Adolf Hitler.

Gröfaz — German soldiers' derogatory acronym for Größter Feldherr aller Zeiten, a title initially publicized by Nazi propaganda to refer to Adolf Hitler during the early war years; literally, the "Greatest Field Commander of all Time".

Regards

Wer eine Fremdsprache lernt, zieht den Hut vor einer anderen Nation.
Martin Kessel
 
 

2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文