Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Αγγλικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 
02.07.2013 00:23:03

denazification

 
από giselher.klose
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: 02.07.2013 00:21:53
Die Aussprache des englischen und des deutschen Eintrags ist falsch.
 
 
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文