Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Αγγλικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 
20.05.2015 19:01:17

Bolzen

 
από shimke oys brooklyn
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 2
Εγγραφή: 09.05.2015 07:03:44
I have started to read Fontane's Irrungen... I am stumped by several items which don't seem to be in any dictionary with a definition that fits the context. For example, on p. 15 of the Ullstein edition:

1) "Der Bolzen ist kalt geworden." Und vom Plättbrett zurucktretend, ging sie bis an dem eisernen Ofen und schuttete den Bolzen in die Kohlen zuruck, um einen neuen herauszunehmen. -- From the context, something to do with an old-fashioned straight-iron (Plätteisen).

2) Es is doch eigentlich man ein Jammer mit ihm, un dabei richtige Sechsundfünfzig. (All I could find is that there is a card game with that name.) From the context this may refer to his age. Is that possible?
 
 
1 Δημοσίευση • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文