Πώς μεταφράζεται μια λέξη ή φράση στα Αγγλικά; Είναι σωστή η μετάφρασή μου; Παρακαλώ αν γίνεται δώστε και τα συμφραζόμενα της λέξης.
2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 
11.03.2013 10:26:38

Bitte um Hilfe bei einer Übersetzung

 
από bitu
 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: 11.03.2013 10:22:19
Hallo,

kann mir jemand bei der Übersetzung des folgenden Textes helfen?

]In der Praxis werden häufig Risiken identifiziert die beeinflussbar bzw. kontrollierbar erscheinen. Andere risiken werden teilweise bewusst oder unbewusst ausgeblendet.
Dieses hat zur Folge, dass mögliche Auswirkungen bei der Umsetzung vorbereitender Maßnahmen nicht berücksichtigt werden[/i].

Wäre über eure hilfe echt dankbar.
Gruß
 
11.03.2013 22:37:58

Re: Bitte um Hilfe bei einer Übersetzung

 
από [PONS] Linguistin
Δημοσιεύσεις: 273
Εγγραφή: 09.03.2010 21:59:03
Ok, ich versuche es mal, ohne jetzt den Kontext genauer zu kennen:

In practice, risks are often indentified that seem influenceable or controlable. Other risks are partially being blinded out consciously or unconsciously.
As a result of that, possible consequences in the realisation of preliminary measuers are not being considered.

Die ganzen Passiv-Konstruktionen machen es etwas schwierig, finde ich. Vielleicht kann ein Muttersprachler einen Blick auf die Übersetzung werfen?
 
 

2 Δημοσιεύσεις • Σελίδα 1 από 1
 

Σελίδα στα Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文